Vad innebär beteenderubbningar?

Om du har någon av våra försäkringar Standard eller Premium ersätter vi kostnader för behandling av beteenderubbningar. Beteenderubbningen behöver diagnostiseras av din veterinär och behandlingen måste vara rekommenderad av din veterinär. Vi ersätter behandling för beteenderubbningar i upp till 6 månader i vår Standard-försäkring och i upp till 12 månader med vår Premium-försäkring.

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play