Vad har ni för karenstid?

När du tecknar en försäkring hos oss har du en karens på 14 dagar. Det innebär att vi inte kan lämna ersättning för sjukdomar som uppstår inom de 14 första dagarna av din försäkring. Karenstiden gäller inte om du byter till oss från ett annat försäkringsbolag och inte har haft något glapp i din tidigare försäkring.

Vi kan inte ersätta kostnader som uppstår på grund av ditt djur avlidit till följd av en sjukdom under de första 14 dagarna oavsett om ditt djur var försäkrat hos ett annat försäkringsbolag fram tills startdatumet på vår försäkring eller inte.  

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play