Hur påverkas min försäkring när Storbritannien lämnar EU?

I samband med att Storbritannien lämnar EU kommer vi fortsättningsvis att bedriva vår verksamhet i Sverige genom vår svenska filial istället för direkt genom det brittiska Bought By Many Ltd.

ManyPets Filial är alltså fortfarande en del av Bought By Many Ltd, men nu med självständig förvaltning i Sverige. Filialen har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i Sverige och står under tillsyn av svenska Finansinspektionen och brittiska Financial Conduct Authority, samt av svenska Konsumentverket när det gäller marknadsföring.

Din försäkring påverkas inte av detta.

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play