Ingår tandvård i min försäkring?

Våra försäkringar Standard och Premium täcker tandskador och tandsjukdomar som ditt djur drabbas av så länge det varit på sin årliga kontroll av tänder och mun. Vår försäkring Bas ersätter endast behandling av tandskador som orsakats av ett olycksfall. För tandvård lämnar vi ersättning med upp till det försäkringsbelopp du har i valt i din försäkring.

Ingen av våra försäkringar ersätter förebyggande tandstensbehandling, tandputsning, tandkronor eller tandsjukdomar orsakade av dålig munhälsa.

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play