Har ni någon åldersgräns på de djur ni försäkrar?

Nej, vi försäkrar alla djur oavsett hur gamla de är. Däremot finns det en större risk för hälsoproblem när djur blir äldre vilket kan betyda att ditt djur behöver mer regelbundna besök hos veterinären. Detta gör att försäkringspremie ofta är högre för äldre djur. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play