Hur fungerar er livförsäkring?

Om du har valt till vår livförsäkring kan vi ersätta dig om ditt djur blir stulet, försvinner eller avlider. Om ditt djur skulle avlida kan vi ersätta dig med marknadsvärdet av ditt djur och vi har olika maxbegränsningar i våra försäkringar. I vår Bas-försäkring ersätter vi med upp till 5000 kr, i vår Standard-försäkring upp till 10 000 kr och upp till 70 000 kr med vår Premium-försäkring. 

Om ditt djur försvinner eller blir stulet ersätter vi kostnader för annonsering så att ditt djur kan återvända tryggt och säkert. Vi betalar även ut hittelön som högst uppgår till djurets dubbla marknadsvärde om ditt djur skulle försvinna eller bli stulet.

Vi kan inte lämna ersättning för djur som avlider när de är äldre än 9 år. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play