Täcker ni FORL/TR?

Vi ersätter tandvård för tandskador och tandsjukdomar i våra försäkringar Standard och Premium. Vi kan täcka FORL/TR under förutsättning att ditt djur inte har behandlats, medicinerats eller undersökts för detta under de senaste 24 månaderna.

Om du har tillägget Tidigare Besvär kan vi lämna ersättning med upp till 7000 kr om ditt djur får besvär med FORL/TR så länge djuret inte har behandlats, medicinerats eller undersökts för detta fram till 3 månader innan försäkringen börjar gälla.

Vi ersätter tandvård upp till det veterinärvårdsbelopp du har i din försäkring. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play