Vad ersätter ni för kostnader om mitt djur avlider?

Om en veterinär rekommenderar att ditt djur bör somna in ersätter vi nödvändiga veterinärkostnader och efterföljande kremerings- och begravningskostnader med upp till 2000 kr. 

Om ditt djur avlider på grund av en olycka eller sjukdom kan vi ersätta dig om du har valt att ha en livförsäkring. Vi betalar då ut ersättning för vad marknadsvärdet på ditt djur är med följande maxtak:

Bas: upp till 5000 kr

Standard: upp till 10 000 kr

Premium: upp till 70 000 kr

Vi lämnar inte ersättning för djur som avlider när de är äldre än 9 år. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play