Behöver jag fylla i en hälsodeklaration eller skicka in ett veterinärintyg för att teckna en försäkring hos er?

Nej, du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna en försäkring hos oss och du behöver heller inte skicka in ett veterinärintyg. Däremot är det viktigt att du svarar ärligt på de frågor om dig och ditt djur vi ställer. 

Vi vill att du tar ditt djur på en årlig hälsokontroll samt att tänder och munhälsa kontrolleras en gång per år i samband med hälsokontrollen eller annat besök hos veterinär. Detta är viktigt för att upptäcka eventuella hälsoproblem i tid och förhindra att de utvecklas till något allvarligare. Gör du inte detta kan din skada bli nekad.

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play