Behöver jag fylla i en hälsodeklaration eller skicka in ett veterinärintyg för att teckna en försäkring hos er?

Nej, du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna en försäkring hos oss och du behöver heller inte skicka in ett veterinärintyg. Däremot är det viktigt att du svarar ärligt på de frågor om dig och ditt djur vi ställer. 

I samband med en eventuell skada kan vi dock komma att begära ut ditt djurs journaler från veterinären. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play