Vad händer om jag inte betalar min försäkring?

Om du har några obetalda försäkringspremier kommer vi att meddela dig via mejl och be dig att betala alla uteblivna betalningar så att du kan behålla ditt försäkringsskydd. Betalar du inte inom 14 dagar från att vi mejlat dig en påminnelse kommer vi att säga upp din försäkring. Vi skickar en bekräftelse på att vi gjort detta via mejl.  

För mer information, se avsnitt 6 i dina försäkringsvillkor.

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play