Ersätter ni skador eller sjukdomar som mitt djur besvärats av tidigare?

Vi kan ersätta kostnader som uppstår trots att ditt djur har behandlats för sjukdomen eller skadan tidigare. Vi definierar ett tidigare besvär som något ditt djur har fått behandling, medicinering eller blivit undersökt för de senaste 24 månaderna. Det innebär att om ditt djur inte har fått behandling, medicinering eller blivit undersökt för en skada eller sjukdom de senaste 24 månaderna så finns det ingen begränsning för vad vi kan ersätta så länge maxtaket för veterinärvård inte har uppnåtts.

Med vårt tillägg Tidigare besvär kan vi ersätta skador eller sjukdomar som ditt djur har behandlats, medicinerats eller undersökts för de senaste 24 månaderna under förutsättning att ditt djur inte har behandlat, medicinerats eller undersökts upp till 3 månader innan vår försäkring börjar gälla. Med tillägget ersätter vi kostnader för tidigare besvär med upp till 7000 kr per år. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play