Vad händer om mitt husdjur blir sjukt under de första 14 dagarna av min försäkring?

Vi kan inte ersätta veterinärvårdskostnader grund av en sjukdom under de första 14 dagarna av din försäkring. Karenstiden gäller inte om ditt husdjur var försäkrat hos ett annat försäkringsbolag fram till startdatumet för din Bought By Many-försäkring. I dessa fall kommer vi att fråga efter uppgifter om din tidigare försäkring för att säkerställa att det inte funnits några glapp i försäkringsskyddet. 

Vi lämnar inte ersättning om ditt husdjur avlider till följd av en sjukdom under de första 14 dagarna av din försäkring. Karenstiden gäller oavsett om ditt husdjur var försäkrat hos ett annat bolag fram till startdatumet för den här försäkringen. 

Karenstiderna gäller även för nya husdjur som läggs till i försäkringen i efterhand. 

Was this article helpful?

Claiming online

Claiming online is easy, log in to My Account, select the policy you would like to make a claim against and upload your invoices, we’ll do the rest.

Make a claim

24/7 video consultations with a vet

24/7 video consultations with a vet

Find out more
App Store Google Play