Behöver jag fylla i en hälsodeklaration eller skicka in ett veterinärintyg för att teckna en försäkring hos er?

Nej, du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna en försäkring hos oss och du behöver heller inte skicka in ett veterinärintyg. Däremot är det viktigt att du svarar ärligt på de frågor om dig och ditt djur vi ställer. 

Vi vill att du tar ditt djur på en årlig hälsokontroll samt att tänder och munhälsa kontrolleras en gång per år i samband med hälsokontrollen eller annat besök hos veterinär. Detta är viktigt för att upptäcka eventuella hälsoproblem i tid och förhindra att de utvecklas till något allvarligare. Gör du inte detta kan din skada bli nekad.

Var denna artikel till hjälp?